top of page

Story

İki Avlulu Çarşı

Kentin ortak yaşamı için kimlikli mekânlar sahibi bir mekân beklentisini karşılamak için seçilen proje alanı Çanakkale kenti günlük yoğunluğu içinde yer almaktadır. İlk bakışta kentin işlek caddelerine, kıyı şeride yakınlığı; alanı doğrudan bir buluşma mekânı haline getirir düşüncesi, arsada gerçek anlamda yansımasını bulamamış. Bir diğer beklenti olan "kimlikli mekân" eksikliği bu noktada kendini göstermiştir.

Bu söylemden yola çıkılırsa, alanın mevcut yoğunluk potansiyelini kimlikli mekânlar aracılığıyla ortaya çıkarabilmek, bu projenin en önemli sorunsalı olacaktır.

Kimlikli mekân arayışı, üretimi için yapısal çevre dolayısıyla mimari olası çözüm kaynaklarından biridir. Sadece mimari, tasarım yoluyla kentliye, kentin en köklü bölgelerinden birinde bulunan alana bir kimlik kazandırma çalışması, yerel verileri yansıtmadan imkânsız bir hale gelecektir.

Bu anlamda Çanakkale'yi bir "yer" olarak ele alırsak bu yerin coğrafi verileri, "yer"lileri bu yerlilerin davranış biçimleri gibi "değerler" yapıya tasarım yoluyla bir kimlik kazandırabilecektir.

Details

Type   : Competition / Commercial

Place  : Çanakkale / Turkey

Time   : 2018

Client : Çanakkale Municipality

Status : Honorable Mention Prize

People

Burak Pelenk 

Eda Yazkurt Pelenk 

İbrahim Özvariş

Damla İçyer 

Soysal Cirit

Bilce Tülbez

bottom of page