top of page

Story

Arka Plan

Her ne sebepten çıkmış olursa olsunlar bütün savaşların sonuçları birbirine benzer. Bir taraf için zafer, iki taraf için de yıkım. Fakat , “savaş” sözcüğü çokca zaferi çağrıştırır yada çağrıştırması tercih edilir birçok coğrafyada. Zaferin veya yenilginin arkasındaki yıkım, hüzün olduğu gibi gösterilmez ya da gösterilmesi uygun görülmez. 

Barış hakim olduktan sonra kentlere, savaşın izleri restore edilebilsede, insan üzerindeki etkileri ve ders çıkarmaları devam edebilsin diye anıtlar, ziyaretçi merkezi gibi yapılar yapılması çok doğaldır. Bu yapılar sayesinde savaşların bütün etkileri objektif olarak insanlara sunulabilir.

Lüleburgaz Kore Savaşı Araştırma Merkezi de bu yapılar arasında yer alacaktır. Böylesine bir yapının mimari yoğunluğu ne kadar olmalıdır ve savaşın hangi yüzünü göstermelidir diye düşünülebilir.

Bu projede “mimari” kendini “arka plan”a atmayı tercih eder. 

Details

Type   : Visitor Centre / Competition

Place  : Lüleburgaz  / Turkey

Time   : 2019

Client : Lüleburgaz Municipality

Status : 2nd Prize

People

Burak Pelenk

Eda Yazkurt Pelenk

Damla İçyer

Soysal Cirit

Ata Turak

bottom of page