top of page

Story

İZ

Dalyan ,İztuzu Kumsalı ve buna bağlı etki alanı bölgesinin varolduğu coğrafya, bir çok anlamda, türde katman ve izlere sahiptir.

Farklı faunadaki türler , her bir doğa parçasında olduğugibi , burada da birbirlerinden etkilenerek yaşamaktadırlar.

Tüm bu doğa biradadalığından bahsederken, “insan” aktörünü nasıl konumlandırmak gerekir di? Geçmiş zaman kipi kullanmak aslında direk olarak bir hayıflanmaya işaret etmektedir.

Tarih sürecinden geçerken insanoğlu, bahsi geçen ”doğal biraradalığın” bir parçası olmuştur. Yine bu süreç içinde anlaşılacaktır ki, insanın doğayla bütünleşik yaşama serüveni, kendi gücünü (erkini) kazanma çabası ve kazanmasıyla eş zamana denk gelmektedir. Teknoloji ve araça hükmeden ve daha sonra bunun bağımlısı olan insan ırkı doğadan hızlı biçimde kopmuştur.

Doğa ve insanla ilgili yazılan felsefi araştırmalarda, “teknomerkezcilik” kavramı ileri sürülmektedir. İnsanın “araçsal aklı” üstün tutması ve doğanın kontrolünü insan mutluluğunun bir aracı olarak görmesi olarak kısaca özetlenebilir.

Bu proje, varolan izlerle , insanlığın bırakacağı izleri çakıştırma birleştirme çabasıdır.

Details

Type   : Public / Competition

Place  : Muğla  / Turkey

Time   : 2019

Client : Ministry of Enviroment

Status : Honorable Mention

People

Burak Pelenk

Eda Yazkurt Pelenk

Halil Soysal Cirit

Elfin Aydınoğlu

Cemre Nural

Bahadırcan Günay

Begüm Kabataş

bottom of page