top of page

Story

Yeraltında bulunan kamusal - kapalı bir mekana, gün ışığını aktarırken, doğanın topoğrafyasından yararlanma çabsı; projenin çıkış noktası olarak görülmektedir.

Details

Type   : Infrastructure 

Place  : İstanbul  / Turkey

Time   : 2017

Client : Prota 

Status : On Construction

People

Burak Pelenk

Damla İçyer

Yiğitalp Behram

bottom of page