top of page

Story

Arınmak

Arınmak sözcüğü, sözlük karşılığı olarak; ''temizlenmek, katışıksız duruma gelmek, rahatlamak'' anlamına gelmektedir.Bir insanın arınması amaçlı bir mekan tasarlarken nasıl kirlendiğini, neden rahatlamak istendiğini sorgulamak gerekir.  

Herhangi bir canlı türünden farksız olarak, tamamen organik yollarla dünyaya gelen insanoğlu, nasıl olurda doğasına tamamen aykırı bir ortamda yaşayabilmektedir. Yediği yemekten ayağını bastığı zemine, soluduğu havaya kadar doğasına aykırı unsurlara maruz kalan insan, çok da 'doğal' olarak çevresine alışma sürecinde farklılaşmalara, bozulmalara uğramaktadır.  

Lösev Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi, yukarıda anlatılmaya çalışılan sıradan bir doğa parçasıdır. Sıradan olduğu için de saf mükemmelliği barındırmaktadır. Projenin barındırdığı yapısal mekanlar bu mükemmel doğa parçası içerisinde minumum yapısal müdahele ile doğanın işlemesine, sürdürebilirliğine katkı sağlayacak şekilde düşünülmüştür. Genel anlamıyla malzeme seçimi ve yapıların bir araya gelişi doğa parçası içinde sonradan gelmiş hissiyatı yaratmamaya çalışmaktadır. Başka bir anlatımla doğayla dialog içinde olmaya çalışan proje bu doğa parçasından çıkarımlarla kendini oluşturmuştur. 

Details

Type   : Social / Competition

Place  : Çerkeş  / Turkey

Time   : 2014

Client : LÖSEV Foundation

Status : 1st Prize

People

Burak Pelenk

Eda Yazkurt Pelenk

Hazal Eraslan

Özgür İsan

bottom of page