top of page

Story

Kentsel dönüşüm kapsamına alınmak istenen mevcut yapının bulunduğu parsel için ofis yapısı önerisi. 

Details

Type   : Office Building

Place  : İstanbul  / Turkey

Time   : 2015

Client : Maryapı

Status : Presentation

People

Burak Pelenk

Eda Yazkurt Pelenk

bottom of page